Počátky činnosti naší účetní kanceláře lze dohledat až do roku 1998, kdy jsme začali zpracovávat podklady pro daňová přiznání živnostníkům z okruhu našich přátel.

Jak se naši klienti úspěšně rozrůstali, zakládali společnosti s ručením omezeným a zaměstnávali zaměstnance, tak stoupala i náročnost poptávky po našich službách. Brzy jsme museli zřídit samostatné kancelářské prostory a pod názvem „P2 účetní servis“ rozšířit pracovní tým.

Účetnictví zpracováváme převážně v naší provozovně v Olomouci, dle dohody zajišťujeme také svoz dokladů od klientů k nám. Při daňové kontrole našeho klienta zajišťujeme vhodné prostory kontrolním pracovníkům finančního úřadu v naší administrativní budově.

V průběhu let jsme se neustálým vzděláváním a každodenní praxí zavedli jako spolehlivá účetní kancelář, která může nabídnout kompletní účetní a daňový servis drobným a středním podnikatelům:

Pro začínající podnikatele

 • - registrace na úřadech, např. FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • - predikce ekonomiky podnikatelského záměru pro banky v  žádosti o úvěr
 • - mzdový servis (pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, benefity)
 • - podklady pro žádosti o dotace
 • - poradenství před investicí

Pro osoby nepodnikající

 • - daňové přiznání k  dani z  příjmu fyzických osob při souběhu více zaměstnání, souběhu živnosti a zaměstnání, změna zaměstnavatele v  průběhu roku, solidární daň
 • - vyřízení žádosti o vrácení přeplatku na sociálním pojištění při překročení maximálního vyměřovacího základu
 • - daňové přiznání k  nabytí nemovitosti při prodeji nemovitosti
 • - pronájmy bytu, pole

Pro živnostníky

 • - zpracování a vedení daňové evidence
 • - sledování kritérií pro povinnost registrace k DPH a přechod na (podvojné) účetnictví
 • - vedení evidence pro dlouhodobý majetek, závazky a pohledávky
 • - vyhotovení veškerých daňových přiznání (DPH, daň z  příjmu fyzických osob, silniční daň atd.)
 • - zastupování na úřadech, elektronická komunikace s  úřady

Pro společnosti s ručením omezeným

 • - zpracování a vedení účetnictví, závěrky řádné i mezitímní
 • - vedení evidence pro dlouhodobý majetek, závazky a pohledávky
 • - vyhotovení veškerých daňových přiznání (DPH, daně z  příjmu právnických osob, silniční daň atd.)
 • - příprava podkladů pro audit
 • - zastupování na úřadech při kontrole, elektronická komunikace s  úřady
 • - mzdový servis, smlouvy o výkonu funkce jednatele
 • - zajištění založení účetních výkazů do sbírky listin v Obchodním rejstříku
 • - zpracování výkazů pro Statistický úřad

Pojištění profesní odpovědnosti pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem povolání samostatně podnikajících účetních nebo účetních firem, účetních v trvalém zaměstnaneckém poměru, daňových poradců a auditorů, kteří jsou členy ZO Svazu účetních Olomouc a pravidelně si doplňují vzdělání na školeních pořádaných ZO Svazu účetních Olomouc.

ČSOB pojišťovna:
Č.smlouvy 8028584314
Č.smlouvy 8025669916