Mini One Stop Shop
2014-10-03

Mini One Stop Shop

S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb osobě nepovinné k DPH. Z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby.

Aby se poskytovatel těchto služeb vyhnul zdlouhavé povinnosti registrovat se k DPH v každém jednotlivém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníků a nemusel zvlášť v každém členském státě podávat daňové přiznání a odvádět daň, bude mít možnost dobrovolně se zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. mini-one stop shopu. Prostřednictvím daňového portálu toho členského státu, kde se k režimu jednoho správního místa zaregistruje, pak může na jednom místě podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.

Osoby povinné k dani se mohou hlásit k zvláštnímu režimu jednoho správního místa od 1.10.2014. Účinnost registrace bude od 1.1.2015.

← zpět na výpis novinek