2017-11-29

Změna názvu firmy a nové stránky

V poskytování  účetních služeb pokračujeme se stejným nadšením  pod novou značkou PEDVA.…... více →

2016-04-13

EET od 1.12.2016

Zákon o evidenci tržeb byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 112/2016 Sb. Spolu s ním i doprov... více →

2015-10-19

Kontrolní hlášení

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontr... více →

2014-10-03

Mini One Stop Shop

S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomu... více →

2014-09-22

Máte už hotové daňové přiznání?

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých záko... více →

2014-09-21

Pracující starobní důchodce má opět nárok na slevu na dani z příjmu dle §35ba

Ústavní soud vyhověl návrhu skupiny senátorů a rozhodl, že od 1.8.2014 se uplatní sleva na dani na p... více →